Piwnica PodCieniami
Punkt Informacji Kulturalno-Turystycznej
Międzynarodowe Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej
Ogólnopolskie Biennale Fotografii
Euroregion
Dotacje
Partners: Polski Portal Menedżerów Kultury Kulturaonline.pl Odyssei Społeczność podróżników epodkarpacie.com

Everyone who wants to become an apprentice...
Craftsmen Day 2009

'Everyone who wants to become an apprentice should: study craft for three years, proudly represent their School or Krosno Craft Fellows. They must be diligent in learning their profession and obedient to their teachers and Guild's Masters. They must look after their clothing and their place of work. They must be well behaved and do not play truant or walk around at night' - these are the words of students pledge which was made on the Saint Josef's Day in Krosno Chamber of Crafts...'

Entire article available in Polish here.


Od ośmiu lat młodzież, która postanowiła związać swoją przyszłość z rzemieśliczymi profesjami, 19 marca, składa podczas "schadzki", przy otwartej cechowej skrzyni, w obecności braci cechowej uroczyste przyrzeczenie, ślubując na harap cechowy. W dawnych czasach służył on majstrom do dyscyplinowania uczniowskich ciał i dusz, a dzisiaj jest dla młodych przypomnieniem, że podczas nauki należy się dobrze sprawować. Muzeum Rzemiosła w Krośnie, organizując przyjęcie uczniów do terminowania, stara się ożywić dawne tradycje cechowe. Uroczystość organizowana jest we współpracy z Cechem Rzemiosł Różnych w Krośnie. Na tegoroczną schadzkę stawili się członkowie cechu, uczniowie klas pierwszych ZSP Nr 2 w Krośnie wraz ze swoimi nauczycielami, przedstawiciele Rady Miasta. Przybyli również: Prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jerzy Bartnik, Prezes Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie Adam Sasiela, Prezydent Krosna Piotr Przytocki oraz Starosta Powiatu Krośnieńskiego Jan Juszczak.

Uniwersał dla Wszystkich w Królestwach Galicji i Lodomerii wydany w 1778 roku przez Cesarzową Marię Teresę ujednolicił zasady dotyczące działalności organizacji cechowych. Szczegółowo przytacza on przepisy dotyczące obowiązków ucznia, powinności czeladnika, praw i obowiązków mistrza. Opisuje zwyczaje i porządki cechowe, zwracając uwagę na rolę rzemieślniczych zebrań zwanych "schadzkami":

Schadzki zwyczajne cztery razy do roku a to za każdym razem z wiadomością i przytomnością od zwierzchności cechowej lub Magistratu przydanej mają być obchodzone i w nich wszyscy majstrowie i czeladnicy chyba za wielką znaną przeszkodą lub przyczyną i wcześniejszym wymówieniem się za oznajmieniem posłańca cechowego na naznaczony czas i miejsce uczciwie i trzeźwo w schludnym odzieniu stawić się powinni. Kto by więc bez słusznej przyczyny i wymówki nie stawił się lub po otworzeniu skrzyni później nadszedł, podlega karze od cechu nastąpić mającej.

Krośnieńskiej schadzce przewodniczył Starszy Cechu Marek Bargieł. Oprócz ceremonii przyrzeczenia uczniowskiego podczas uroczystości wręczono odznaki Za zasługi dla rzemiosła, srebrne i złote medale im. Jana Kilińskiego a także Szablę im. Jana Kilińskiego. Tym szczególnym wyróżnieniem uhonorowano dotychczas 133 rzemieślników. Pierwszą szablę w roku 1999 otrzymał Ojciec Święty Jan Paweł II. W roku 2002 wyróżnienie przyznano nieżyjącemu Honorowemu Cechmistrzowi Józefowi Cisowskiemu - jednemu z inicjatorów założenia Muzeum Rzemiosła w Krośnie. W tym roku Szablą im. Kilińskiego odznaczono Józefa Bochenka - należącego do grupy najstarszych członków krośnieńskiego cechu. Cereremoii wręczenia dokonał Prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jerzy Bartnik.


Iwona JurczykZobacz galerię

Więcej