Piwnica PodCieniami
Punkt Informacji Kulturalno-Turystycznej
Międzynarodowe Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej
Ogólnopolskie Biennale Fotografii
Euroregion
Dotacje
Partners: Polski Portal Menedżerów Kultury Kulturaonline.pl Odyssei Społeczność podróżników epodkarpacie.com

Promotion of a new book by Piotr Łopatkiewicz
Painting in Krosno in the first half of the 16th century


Piotr Łopatkiewicz's book Malarstwo w Krosnie w pierwszej polowie XVI wieku is a PhD dissertation written under the tuition of Prof. Jerzy Gadomski and defended in 2004 at the Faculty of History of the Jagiellonian University. The author - an art historian, who for over twenty years has been interested in the artistic past of Krosno and south - east Poland, not only analyses sociological conditioning which led to the establishing of painting circles in Krosno but also brought to light the names and profiles of the painters working in the town.

The Craft Museum in Krosno invites you for a meeting with the author which will take place 23 October at 6 p.m. in the Piwnica PodCieniami Gallery.
Entire article available in Polish here.


Najważniejsza część rozważań dotyczy jednak zachowanych, bądź znanych jedynie ze źródeł, dzieł malarstwa tablicowego i ściennego, względem których zachodzi wysokie prawdopodobieństwo powstania ich w krośnieńskim ośrodku malarskim. Podjęcie analiz i rozważań w obrębie tak wyselekcjonowanego materiału zabytkowego nie byłoby możliwe bez kilkudziesięcioletnich badań co najmniej dwóch pokoleń historyków sztuki oraz konserwatorów malarstwa średniowiecznego. Należy jednak podkreślić, iż znaczna część zaprezentowanych tu dzieł została ujawniona przez samego autora, w toku jego kilkunastoletniej pracy terenowej w krośnieńskiej służbie konserwatorskiej, zaś szereg badań konserwatorskich - w obrębie znanych dziś zespołów malarstwa - zostało wcześniej bezpośrednio przez niego zainspirowanych lub zainicjowanych.

Na podstawie analizy i wszechstronnej charakterystyki materiału zabytkowego Piotr Łopatkiewicz dokonał rekonstrukcji rozproszonych nastaw ołtarzowych oraz przedstawił najważniejsze sposoby malarskiego dekorowania wnętrz, omówił ich genezę artystyczną, przede wszystkim zaś wyodrębnił zespoły malarstwa (zwłaszcza tablicowego) powstałe w konkretnych (wskazanych przez niego) warsztatach. W efekcie tak zakreślonych badań możliwe okazało się powiązanie niektórych dzieł z imionami czynnych w Krośnie malarzy, tym samym powstał prawidłowo zbudowany i dość kompletny obraz krośnieńskiego środowiska malarskiego i jego twórczości, stanowiący istotny wkład do dziejów malarstwa polskiego na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych.

Książka Piotra Łopatkiewicza to ważna rozprawa, która - jak napisał w recenzji prof. dr hab. Jerzy Gadomski - wzbogacając wiedzę o sztuce XVI wieku w Polsce południowej, awansowała Krosno do rangi ważniejszych ośrodków malarstwa w tej części kraju. Bogato ilustrowana pozycja adresowana jest do historyków sztuki, zwłaszcza późnego średniowiecza, historyków zainteresowanych przeszłością artystyczną tej części Polski oraz regionalistów, choć sam przedmiot rozważań dalece wybiega poza li tylko lokalny wymiar i zasięg samego zjawiska.Z recenzji Prof. dra hab. J. Gadomskiego