Piwnica PodCieniami
Punkt Informacji Kulturalno-Turystycznej
Międzynarodowe Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej
Ogólnopolskie Biennale Fotografii
Euroregion
Dotacje
Partners: Polski Portal Menedżerów Kultury Kulturaonline.pl Odyssei Społeczność podróżników epodkarpacie.com

Podsumowanie projektu "Dobre sąsiedztwo - współpraca kulturalna Krosna i Presova"

26 lutego 2011 roku w salach Piwnicy PodCieniami Muzeum Rzemiosła w Krośnie odbyło się uroczyste podsumowanie projektu "Dobre sąsiedztwo - współpraca kulturalna Krosna i Presova", współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Podkarpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013.

Uczestnicy polsko-słowackich działań i zaproszeni goście spotkali się na wystawie podsumowującej projekt. Ewa Mańkowska - dyrektor Muzeum Rzemiosła w Krośnie otwierając wystawę podkreśliła, że projekt, którego realizacja dobiegła końca, obejmował szereg różnorodnych działań. Ich celem było zaakcentowanie znaczenia kultury i sztuki jako bodźców przyczyniających się do znoszenia barier w rozwoju społeczeństw pogranicza. Projekt miał również na celu promocję wydarzeń artystycznych a także tradycyjnych rzemiosł w obszarze pogranicznym. Projekt dodatkowo wzmocnił atrakcyjność Krosna i Presova, przyciągając koneserów sztuki i turystów spragnionych wrażeń kulturalnych.Łukasz Stachurski - koordynator projektu z ramienia Muzeum Rzemiosła w Krośnie - podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w realizację projektu oraz podkreślił znaczenie funduszy unijnych przekazanych za pośrednictwem Euroregionu Podkarpackiego dla społeczności lokalnych pogranicza polsko-słowackiego. Następnie przedstawił zebranym rezultaty projektu "Dobre sąsiedztwo - współpraca kulturalna Krosna i Presova", do któych należą:
W ramach projektu zakupiono następujące środki trwałe usprawniające działania projektowe:
Oprócz wymienionych rezultatów projektu "Dobre sąsiedztwo - współpraca kulturalna Krosna i Presova" jego realizacja wzmocniła, utrwaliła i podniosła poziom polsko-słowackiej współpracy pomiędzy instytucjami kultury oraz stworzyła nowe perspektywy ciekawych, wspólnych działań z zakresu kultury i turystyki polsko-słowackiego pogranicza.

Wernisaż w Krośnie - 6. MBATL "Z krosna do Krosna"Wernisaż w Presove - 6. MBATL "Z krosna do Krosna"Katalog 6. MBATL "Z krosna do Krosna"Przewodnik muzealnyPrzewodnik turystycznyKrosno - spojrzenia. Album fotograficznyMateriały pokonferencyjnefoto