Piwnica PodCieniami
Punkt Informacji Kulturalno-Turystycznej
Międzynarodowe Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej
Ogólnopolskie Biennale Fotografii
Euroregion
Dotacje
Partners: Polski Portal Menedżerów Kultury Kulturaonline.pl Odyssei Społeczność podróżników epodkarpacie.com

Archive records

The collection of archival recordings related to the history of craft in the south east of Poland was started in 1990. It contains archives from the following sources:
It consists of archive records dating from the period of the Partitions of Poland /when this region was under Austrian partition/, the Second Polish Republic and People's Republic of Poland. The archives concern activities carried out not only by the Major Guild in Krosno and the Chamber of Crafts and Small Business in Krosno, but also by the private workshops. Unfortunately, plenty of records are only fragmentary. The archives that make the most important recordings are:
 1. Guild's Acts:
  • Księga zapisu i wypisu uczni rękodzieł szewskiego, murarskiego i rzeźniczego 1899-1924 /manuscript/
  • Rejestr spisany w cechu Sławetnym szewskim krośnieyskim do przyjmowania chłopców w rzemiosło w 1783 r. /manuscript/
  • Księga wpisu i wypisu Wielkiego Cechu w Krośnie 1911-1924 /manuscript/
  • Księga uczniów Cechu rzeźników i masarzy w Krośnie 1922-1940 /manuscript/)
  • Księga uchwał powziętych na posiedzeniach i ogólnych zebraniach Cechu Rzeźnicko-Masarskiego w Krośnie 1928-1937 /manuscript/
  • Inwentarz majątku Cechu Rzeźników i Masarzy w Krośnie 1926 /manuscript/
  • Księga Mistrzów Cechu Stolarzy w Krośnie 1927-1940 /manuscript/
  • Książka protokołów cechu Fryzjerow w Krośnie 1948-1949 /manuscript/
  • Książka protokołów Cechu Krawców w Krośnie 1948-1952 /manuscript/
  • Spis ogólny rejestrowanych warsztatow rzemieślniczych, 1948-1949
  • Statut cechu rzemieślniczego rzeźnicko - masarskiego w Krośnie, 1936 /manuscript/
 2. Public Administration acts:
  • Uniwersał dla wszystkich w Królestwach Galicyi y Lodomerii tudzież Xiestwach Oswięcimskim y Zatorskim, naydujacych sie rzemieślniczych cechów generalny porządek przepisujący, wydany przez cesarzowa austriacką Marię Teresę w maju 1778 r. we Lwowie /print/
  • Statut Towarzystwa Mieszczańskiego "Zgoda" w Krośnie,
   1924 /tapescript/
  • Księga protokołów Towarzystwa Mieszczanskiego "Zgoda" w Krośnie, 1928 /manuscript/
 3. Specjal collection:
  • posters - mainly from the 2nd World War period
  • printed leaflets - mainly from the 2nd World War period
  • photographs
 4. Archival recordings regarding activities carried out by local craftsmen:
  • Michał Mięsowicz - watchmaking, tower-clock making
  • Wojciech Lenik - printing
  • Zofia and Mieczysław Krukierkowie - hairdressing
  • Tomasz Wojnar - tailoring and dressmaking
  • Alfons Migacz - tunery
  • Wiktoria Kustroń - tailoring and dressmaking
  • Maria Gromek - tailoring and dressmaking
  • Andrzej and Piotr Hnatuszko - bakery
  • Józef Cisowski - lockmithery
  • Józef and Tadeusz Bochenkowie - lockmithery
  • Karol Widlarz - tilemaking and stove fitting